Välkommen till Filipstads Svetsmontage

Svetsning är en sorts fogningsteknik för många olika ändamål. Om själva svetsningen utförs yrkesmässigt kallas utövaren för svetsare. När man svetsar något så innebär det att man hettar upp de tilltänkta metallytorna och sammanfogar dem genom smältningen som uppstår. Resultatet av detta blir en så kallad svetsloppa. Svetsningen skiljer sig från lödning på grund av att metallytorna sammanfogas med ett annat material. Materialet kallas för lod och brukar vara tenn när det gäller lödning.

SvetsningFör att sammansmälta två olika metaller krävs det en rejäl mängd energi . Den energi som krävs kan till exempel komma från en gaslåga, en laser, en elektronstråle, en elektrisk bågen friktion, ultraljud eller högt tryck. Eftersom att det på senare tid har växt fram många olika metoder för just svetsning så har man också möjliggjort svetsning i udda miljöer. Några exempel på sådana är i rymden eller till och med under vattnet.

Något som är viktigt att tänka på innan man sätter igång är att allt material som ska svetsas måste vara fritt från både smuts och oxider. Svetselektroden måste också ha en mycket låg fukthalt för att minimera risken för att det blir en bristfällig svetsfog. Man brukar säga att man måste ha en god genombränning när man svetsar så att man undviker att skapa en massa slagginneslutningar i fogen.

Eftersom att metallen kommer att expandera under själva uppvärmningen för att därefter krympa igen när den svalnar så kommer det att uppstå så kallade restspänningar i metallen efter att svetsningen är genomförd. En sak man kan göra för att undvika dessa restspänningar är att man helt enkelt värmebehandlar hela svetsfogen ett litet tag efter att man är klar. Restspänningarna kan om de inte undviks påverka materialets korrosionshärdighet (spänningskorrosion), utmattningshållfasthet och dess seghet. Man kan också förutom att värmebehandla dela upp själva fogen i flera olika mindre fyllnadssträngar. På det viset kan man då minska ner på smältpoolens diameter vilket i sin tur leder till att stelkrympningen blir mindre.

När det handlar om större arbeten som kan avgöra människors säkerhet och liknande krävs det alltid av svetsaren att denne innehar ett så kallat svetsarprövningsintyg. Intyget visar helt enkelt att svetsaren har den kunskap som krävs för att genomföra arbetet på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. Det kan också krävas i samband med tillverkning av vissa produkter som följer en av tillverkaren satt standard. När det är ett arbete på beställning av en myndighet brukar man också efterfråga en svetsare med ett godkänt intyg.