Dysor för apparater som kontrollerar tryck, hastighet och riktning

DysaVi använder olika munstycken till flera olika saker. Bland annat till många av våra blåsinstrument. När vi pratar om en dysa som också är ett slags munstycke så är det inte ett sådant litet munstycke vi pratar om. En dysa är oftast utformad som ett rör och används till olika apparater för att kontrollera trycket, hastigheten och riktningen på någon form av gas eller vätska. Dysan är ett mekaniskt don och det är väl konstruerat för att kontrollera fluids flöde. Det vill säga flödet av gas och olika vätskor.

Hur stor dysan är beror helt och hållet på vad den ska användas till. Där finns både små dysor och även dysor som är väldigt stora. Oftast så är det inte enbart storleken på själva dysan som varierar utan även storleken på hålet inuti dysan.

Där finns tre olika typer av dysor som alla ser olika ut längs med flödet. Den konvergenta dysan är formad så att den smalnar längs med flödet i dysan. Den divergenta dysan är formad så att den blir bredare längs med flödet i dysan och den tredje och sista typen av dysa är den konvergent-divergenta dysan som ser ut ungefär som ett timglas. Den smalnar alltså först längs med flödet i dysan och där efter så bräddas den igen.

Updated: 14 mars, 2022 — 13:54