Håll rent i lokalerna

sopmaskinInom många industrier blir det ordentligt skitigt. Lokaler som används för svetsning fylls så småningom med svetsloppor och sot. Det damm som lägger sig på golvytorna bidrar inte bara till nedsmutsning, utan är ofta hälsofarligt att andas in om det yr upp i luften. Att sopa upp detta damm med en vanlig kvast gör att partiklar slungas upp i luften och in i lungorna på den som sopar. Då är det bättre att använda en bra sopmaskiner för att rengöra de dammiga golvytorna.

Sopmaskiner finns i olika varianter. För stora golvytor kan det vara skönt med en åkbar sopmaskin. För mindre ytor kan det räcka med en manuell skjutbar sopmaskin som den som syns på bilden.

Updated: 26 maj, 2021 — 11:53