Trycksvetsning

TrycksvetsningTrycksvetsning är den andra huvudgruppen inom svetsningen. Den här metoden har precis som smältsvetsningen ett antal undergrupper. Dessa är motståndssvetsning, punktsvetsning och friktionssvetsning.

Punktsvetsningen är faktiskt en form av just motståndssvetsning som används för att sammanfoga ihop plåtar. Det är en vanlig form av svetsning bland plåtslagare. Om man punktsvetsar använder man två elektroder som kan liknas vid kopparstavar med runda spetsar. Dessa pressar ihop plåtarna och leder sedan kraftig ström genom dem. Resultatet av detta blir att materialet smälter ihop vid en centrerad punkt. Strömmen bryts när punkten har smält ihop ordentligt. Hur mycket energi som används beror helt på hur stark ström man använder och hur länge den är på. Dessa faktorer bestämmer man på förhand beroende på vilket material man har tänkt använda. Man måste också ta hänsyn till materialets tjocklek och antal men också vilken typ av elektroder man har och dess storlek. Om man råkar använda för mycket energi eller för mycket kraft på elektroderna som håller fast smältpunkten resulterar det i att smält material kommer att skickas ut åt alla möjliga håll.

Punktsvetsningen är allra vanligast när man ska svetsa i stålplåt och då oftast med en tjocklek på 0,5 och upp till 3,0 millimeter. Tjockare material än så är svårare att svetsa eftersom att värmen kommer att sprida sig i materialet istället. Utöver stålplåt kan man också punktsvetsa i både aluminium och i rostfritt stål. Om man tänker använda aluminium så krävs det lite högre temperaturer medan det rostfria stålet kräver lite lägre.

Tips: Handla svetsutrustning hos Svetscenter.

Genom att man övervakar motståndsförändringen under svetsprocessen kan man enkelt styra den så att resultatet blir så bra som möjligt även om förutsättningarna mellan olika svetspunkter varierar lite. Ett exempel på ett sådant fall är när man svetsar i bilkarosser. Motståndet beräknar man utifrån strömmen och spänningen vid och genom elektroderna.

Friktionssvetsning är en annan metod i kategorin trycksvetsning. Den här metoden är en helt mekanisk svetsmetod där man istället gnider de delarna som man vill sammanfoga mot varandra under väldigt högt tryck. Detta orsakar en ordentlig värme som får delarna att smälta samman. När tillräcklig temperatur är uppnådd avbryter man friktionen medan man behåller trycket tills svetsen är helt klar.

Det finns två olika typer av friktionssvetsning. Dessa kallas för rotationssvetsning och lineär svetsning. Vid rotationssvetsning krävs det att en av delarna är symmetriska till exempel ett rör eller en stång som kan snurras i hög hastighet. I den lineära svetsningen får man istället materialet att vibrera.